Herhangi bir oyuncu artık piyasa tarafından istenen ve sürekli üretilen yeni projeler adına rating doğurabilecek kalifikasyona sahip, sık sık çalışılan bir değer halini almışsa eğer; gelen tüm teklifleri, zamanlamayı değerlendirmek için, ve işin tüm muhasebesini, sözleşme şartlarını değerlendirirken konuya ve sektöre vakıf bir kişi olarak işinin profesyoneli bir menajere ihtiyaç duyar.

Menajerlik maalesef yıllar içinde (tek tük basın&yayın şirketinde tanıdığı olan) PR’cıların hedeflediği bir meslek halini almıştır. Zira proje üretiminden ziyade hakkında önemli-önemsiz haber çıkarılabilmesini yeterli bulan bazı oyuncuların arzına yönelik bu oluşum sabun köpüğü bir piyasaya zemin teşkil etmektedir.