PR (Piar) Nedir

PR kurumların amaç ve hedefleri doğrultusunda kendileri için geliştirdiği tanımın kamuoyu tarafından aynı şekilde algılanabilmesini sağlayacak faaliyetler bütünüdür. PR geliştirdiği strateji ve uyguladığı teknikler ile kurumların fikirlerini ve hizmetlerini sundukları toplum ve topluluklar ile devamlı iletişim içerisinde olmasını sağlar.

PİAR şart mı?

Sınırların çok genişlediği global dünya da rekabet bir o kadar zor bir hale geliyor. Çağın gerekliliklerini yapmaya çalışmak ve rekabetin beraberinde getirdiği sıkıntıların üstesinden gelebilmek de ayrı bir beceri gerektiriyor. Bu aşamada stratejik danışmanlık ve tanıtımın ne denli önemli olduğu ayrı bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Tanıtımın ne kadar önemli olduğu herkesçe çok iyi biliniyor. Bu gerçekliği faaliyete geçirmek ise ayrı bir profesyonellik  gerektiriyor.

Yakın döneme bakıldığın da küçülen dünyada firmalar "nasıl daha fazla ürün satarım" sorusundan daha çok "marka, kalite, tercih edilirlik kavramını nasıl oluştururum" sorularının cevabını aramaya başladı. Dünyanın neresinde olursa olsun, ne kadar kaliteli ürün üretirsek üretelim, tanıtımı yapılamayan her ürün boşa yapılmış bir yatırım ve zaman kaybı olarak düşünülebilir.  İşte bu aşamada devreye pr giriyor.

PİAR Çalışmasında Yapılacak Uygulamalar

Markanın tanıtımında basın mensupları ve kuruluşları ile yürüttüğü sağlıklı ilişkileriyle kurumlarla ilgili bilgileri doğru zamanda, doğru yerde, doğru mesaj ilkesine uyarak tüketiciye ulaştırıyor. Müşterimizin kamuoyuna duyurmak istediği verileri, organizasyonları, yenilikleri ve yatırımları basın bülteni, röportaj, basın kiti gibi yollarla yazılı / görsel / işitsel basına ulaştırarak kamuoyunun bilgilenmesini sağlıyoruz.

Sadece bu da değil;

Organizasyonla ilgili fikir üretimi, mekan seçimi, catering, dekorasyon, fotoğraf / video / dia çekimi / multivizyon / barkovizyon ve promosyon malzemelerine yönelik fikir geliştirme, araştırma yapma, gerekirse müşterinin onayı üzerine satın alma ve dağıtım gerçekleştirme, fuarlar, stand tasarımları, hostes, davetiye seçimi ve dağıtımı, davetli listesinin hazırlanması gibi her konuda profesyonel hizmet sağlar.

 

PR